Pokračováním v používání našich stránek souhlasíte s zpracováním souborů cookie, které zajišťují správné fungování webu.

O Společnosti

Společnost Diacom Global Trade s.r.o. byla speciálně vytvořená pro vývoj přímého marketingu produkce společnosti Diacom Technology®, což bylo potřeba kvůli rostoucímu zájmu o přístroje a zařízení. Hlavním zřizovatelem společnosti Diacom Global Trade s.r.o. se stal Khachatur Mkrtchyan, který je rovněž zřizovatelem Diacom Technology®. Khachatur, spolu s distributory hlavní evropské produkce, byl iniciátorem založení společnosti schopné provádět maloobchodní prodej vyráběné produkce a také iniciátorem vytvoření přímého servisu a podpory koncových uživatelů po celém světě. Bylo to potřeba kvůli nedostatečné kvalitě servisu a podpory všude, včetně USA a Jižní Ameriky.

Po 13 letech práce, výroby a prodeje různých přístrojů vznikla potřeba vytvoření efektivnějšího systému, který by umožnil nejen přímý prodej, ale také poskytnutí klientům nejkvalitnějšího servisu a nejlepší podpory. Protože právě servis a podpora mohou zajistit stabilní růst zájmu o produkci, vyráběné lídrem v této oblasti: společností Diacom Technology®!

Takovým způsobem v roce 2018 byla zřízená společnost Diacom Global Trade s.r.o., která se bude zabývat přímým prodejem produkce, vyráběné Diacom Technology®: stabilně se vyvíjecí společností, které si váží uživatelé a která vyrábí přístroje a zařízení pod jménem světově známé značky "Diacom®".

Název společnosti Diacom Technology® je již světově známý v různých světových jazycích. Miliony lidí v různých zemích a městech tento název spojují s kvalitní produkci a bio-rezonanční technologií.

Diacom Technology® se vyvíjí víc než 13 let. Je to příběh plný neuvěřitelných objevů, novátorských kroků a nestandartních řešení, které společnosti přinesly lásku, úctu a mezinárodní slávu.

Ale vytvoření Diacom Technology® předcházela jiná společnost: „Auto Expert Servis“ (rusky „Авто Эксперт Сервис“)

V roce 2002 talentovaný inženýr-programátor (v současnosti prezident společnosti Diacom Technology®) – doktor filosofie naturální medicíny a celkově velmi vynalézavý a energický člověk, Khachatur Mkrtchyan, spolu se svými kolegy se stal iniciátorem založení společnosti, jejíž hlavním cílem je kontrola bezpečnosti dopravních prostředků. Přesněji se jednalo o výrobu a kontrolu systému pasivní bezpečnosti. Společnost se rychle rozvíjela a spolupracovala s ruským dopravním institutem NAMI (rusky НАМИ), který se nacházel v Moskvě. Ale po nějaké době  byla činnost v tomto oboru pozastavena.  

O něco později v létě roku 2005 díky nápadům „Auto Expert Servis“ a energii Khachatura Mkrtchyana a jeho kolegů, vznikl nápad o vytvoření elektronických systémů pro měření a kontrolu různých fyzických a chemických parametrů. Následně v roce 2005 byla vytvořená společnost Diacom Technology®. Samotný název, který byl původně symbiózou dvou slov – „diagnostický systém“ (od ruského “диагностический комплекс”), později získal globálnější význam. Nyní se jedná nejen o tzv. diagnostické systémy (diagnostika systémů a parametrů), ale také o celkovou diagnostiku funkčního stavu lidského těla a s tím související výzkum. Původním cílem bylo vytvořit ideální systém pro diagnostiku lidského organismu. Díky znalostem a talentu Khachatura Mkrtchyana vznikl nápad pro vytvoření přístroje, který by mohl registrovat změny, způsobené vlivem elektromagnetických polí. Vytrvalost a víra budoucímu prezidentovi společnosti Diacom Technology® pomohly spojovat výrobu novátorských přístrojů a řízením samotné společnosti.

V současnosti se společnost Diacom Technology® dynamicky vyvíjí a udržuje významnou pozici na trhu Bio-rezonančních technologií a přístrojů používáních podobné technologie.

Společnost provádí proces výroby radioelektronických zdravotnických a nezdravotnických přístrojů: počínaje vynálezem technologií, montováním, testováním a konče zabalením a dodáním konečným uživatelům.

Avantgardní systémy analýzy, testování a hodnocení fyzického a psychického stavu člověka – celkem nedávno zavedený přístup k diagnostice člověka v současné medicíně. Tento docela mladý směr již získal podporu velkého počtu specialistů a aktivně se používá pro nalezení vad a odklonění fyzického a psychického stavu člověka.

Pomáhá nejen provádět analýzu, ale také získávat skvělé výsledky bez použití zdlouhavých a bolestivých testů. Tento systém umožnuje specialistovi během několika minut zjistit, kde vznikají vady, a rozhodnout se, jaké působení si zvolit pro odstranění negativních faktorů nejen v místu vzniku, ale i v celém organismu. Tato metoda je efektivní pro začínající onemocnění, chronická onemocnění a také během rehabilitační doby.

Rok 2006, město – Krasnodar, v tomto místě došlo k oficiálnímu zahájení výroby. Vyrábělo se kolem asi 30 přístrojů měsíčně, a jednalo se o pilotní model - DIACOM - Lite - FREQ ve verzi COM , který měřil elektromagnetické pole nízkého napětí, rezonoval pod jeho vlivem a předával informace počítači, což následně umožnovalo hlubší analýzu. Tento model měl vestavěný generátor, který sloužil později jako základ technologií DIACOM - FREQ . Vzhledem k tomu, že nejdůležitějším cílem je pro společnost neustálé zlepšování kvality a funkčnosti vyráběné produkce, výjimkou se nestala ani technologie „Rezonanční detekce a modulace nízkého napětí elektromagnetických polí“. Tato politika se stala východiskem pro globální rozvoj.

Rok 2009, Diacom Technology® začíná působit v České republice. V roce 2014 se posouvá také do Španělska, což umožnuje lepší integraci produkce Diacom ve světovém trhu. Neustále se vytvářejí novější a lepší přístroje, společnost zdokonaluje svůj vlastní software, vyrábí novou produkci a získává potřebné licence a patenty. Provádějí se semináře a výukové tréninky v Evropě, Americe, Rusku a Africe, umožňující lépe poznat produkci a software. Společnost každý rok organizuje mezinárodní konference, kde se setkávají oficiální představitelé Diacom Technology® z různých zemí a také uživatelé. Objevují se distributoři a představitelé po celém světě, úspěšně prezentující produkci a neustále se rozvijící díky spolupráci s Diacom Technology®.

Budoucí plány společnosti mají skutečně globální charakter a svou činností společnost potvrzuje, že se nikdy nezastaví, ani po dosažení určitého cíle. Dokonce obtíže spojené s organizací stabilizace trhu naopak posilují snahu o splnění naplánovaných cílů a úkolů.

Co dnes zásadně odlišuje výrobky DIACOM od podobných výrobků konkurence? Odpověď je jasná a jednoduchá: kvalita vyráběné produkce a přísná kontrola kvality podle standardu, která je doložená zárukou. Tyto zásady a normy, podle kterých se společnost řídí, umožnily společnosti najít své vlastní místo na trhu a posílit svou pozici. Samozřejmě některé firmy se snaží vyrábět padělky, ale široká škála vyráběných produktů a nejnovější inovativní technologie nenechávají konkurenci šanci zvítězit.

Jaké jsou plány společnosti do budoucna? Určitě pokračovat ve výrobě na vysoké úrovni a v blízké budoucnosti rozšířit produkci. Neustále vyrábět nové přístroje a zdokonalovat software.

Dobrou zprávou je, že rozvoj technologií podporuje vznik neuvěřitelných nápadů. Lze je zrealizovat na základě určitých technologií.

 

ZDE JE DESET DŮVODU, PROČ SI ZVOLI T „DIACOM“:

  1. DIACOM opravdu pomáhá,
  2. DIACOM skenuje a zhodnocuje výsledky,
  3. DIACOM říká, co se dá udělat dál,
  4. DIACOM může zničit většinu patogenů v okolí, negativně ovlivňujících vaše zdraví,
  5. DIACOM může pomoct, když vám překáží alergie, a zničit alergeny ve vašem okolí,
  6. DIACOM může nabíjet pozitivní energií vaše domácí prostředí a takovým způsobem zlepšovat stav buněk organismu,  
  7. DIACOM první společnost, založená v Evropě, vyrábíme originální přístroje – žádné nekvalitní padělky!
  8. DIACOM má plnou online podporu klientů,
  9. DIACOM má všechny potřebné certifikáty a dokumenty pro svou produkci v Evropě a v Rusku,
  10. DIACOM má řadu přístrojů s dotykovou obrazovkou, což umožnuje jednoduché používání přístrojů.

Děkujeme, že jste si zvolili DIACOM!

Váš tým Diacom Technology®